Oferujemy pełen zakres usług dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych klientów:

 • organizacja transportu lotniczego, morskiego i drogowego
 • aranżowanie przewozów produktów żywnościowych w kontenerach typu REEFER (fracht morski oraz transport lądowy)
 • aranżowanie charterów statków
 • agencja statkowa:

– odprawa statków wejście/wyjście do/z portów Gdynia/Gdańsk
– opieka agencyjna podczas cumowania
– aranżowanie wejść/wyjść statków do/z portów – holowanie,pilotaż,odprawa celna
– wymiana załogi wraz z transportem do/z lotniska
– opieka medyczna;zaopatrzenie statków
– aranżowanie wywozów nieczystości
– bunkrowanie;dostawa słodkiej wody,etc

 • projekty ponadgabarytowe (fracht morski oraz transport lądowy)
 • odprawy celne ostateczne i przekazowe
 • odprawy celne w procedurach gospodarczych
 • udzielanie zabezpieczeń długu celnego
 • udzielanie gwarancji tranzytowych
 • ubezpieczenie przewożonych towarów
 • mienie przesiedlenia
 • dostawy do drzwi
 • bagaż w ślad za podróżnym
 • konsolidacje i dekonsolidacje przesyłek
 • rozliczanie podatku akcyzowego (deklaracje AKC-U, AKC-3)
 • obsługa INTRASTAT