Intrastat

Od 1 maja 2004 roku przedsiębiorcy dokonujący obrotu z innymi krajami UE mają obowiązek składać we właściwych Izbach Celnych deklaracje INTRASTAT. Dotyczy to tych firm, u których wartość przywozu lub wywozu towarów przekroczyła próg podstawowy, ustalony odrębnie dla przywozu i wywozu na dany rok sprawozdawczy.

Oferujemy Państwu sprawne i fachowe wypełnianie deklaracji INTRASTAT. Wypełnione deklaracje w terminie, za pośrednictwem systemu informatycznego CELINA zostaną złożone w Państwa imieniu do właściwej Izby Celnej. Doświadczenie naszych agentów celnych oraz posiadane oprogramowanie wyposażone w innowacyjne rozwiązania informatyczne pozwalają bezbłędnie wypełniać deklaracje INTRASTAT.

Jesteśmy w stanie obsługiwać dostawy o wielu tysiącach pozycji.*

Posiadamy Agencje Celne w całej Polsce, gdzie w każdej chwili możesz uzyskać szersze informacje i skorzystać z usługi INTRASTAT.

Nasi klienci traktowani są indywidualnie.