Oferta

Oferujemy pełen zakres usług dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych klientów:

 • organizacja transportu lotniczego, morskiego i drogowego
 • aranżowanie przewozów produktów żywnościowych w kontenerach typu REEFER (fracht morski oraz transport lądowy)
 • aranżowanie charterów statków powietrznych i morskich
 • projekty ponadgabarytowe (fracht morski oraz transport lądowy)
 • mienie przesiedlenia
 • dostawy do drzwi
 • bagaż w ślad za podróżnym
 • konsolidacje i dekonsolidacje przesyłek
 • ubezpieczenie przewożonych towarów

Usługi agencji celnej:

 • odprawy celne ostateczne i przekazowe
 • odprawy celne w procedurach gospodarczych
 • procedury uproszczone
 • udzielanie zabezpieczeń długu celnego
 • udzielanie gwarancji tranzytowych
 • rozliczanie podatku akcyzowego (deklaracje AKC-U, AKC-3)
 • obsługa INTRASTAT