Siedziba zarządu:
ul. Robotnicza 22, 02-261 Warszawa

tel.:+48 22 868 38 58
fax: +48 22 868 03 99
NIP: 113-00-89-996
REGON: 010720614
KRS nr 0000081508

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał Założycielski: 640 000 zł

Prezes Zarzadu / Dyrektor Generalny: Andrzej Powązka
gsm: +48 602 258 988
e-mail: andrzej.powazka@forumltd.com.pl

Z-ca Dyr Gen. / Dyr d/s Handlowych: Edyta Strzałkowska
gsm: +48 602 716 670
e-mail: edyta@forumltd.com.pl

Z-ca Dyr Gen. / Dyr d/s Finansowych: Piotr Waniek
gsm: +48 602 213 543
e-mail: piotr.waniek@forumltd.com.pl

Sekretariat Biura Zarzadu:
e-mail: sekretariat@forumltd.com.pl

Główna Księgowa:
e-mail: accounting@forumltd.com.pl

Kadry:
e-mail: kadry@forumltd.com.pl