Transport lotniczy

 • aranżacja przesyłek „door to door”
 • wybór połączeń najkorzystniejszych czasowo i cenowo
 • kompleksowa obsługa celna i graniczna
 • odprawy celne przesyłek kurierskich
 • odprawy przesyłek handlowych w bagażu podróżnego

» więcej

Transport morski

 • przesyłki całokontenerowe
 • przesyłki drobnicowe
 • aranżacja przewozów „door to door”
 • kompleksowa obsługa celna w wywozie, przywozie i tranzycie

» więcej

Transport drogowy

 • przewozy całopojazdowe FTL w ruchu międzynarodowym i krajowym
 • przewozy częściowe LTL w ruchu międzynarodowym i krajowym
 • drobnica ekspresowa z Europy Zachodniej

» więcej

Magazyn czasowego składowania.

 • Magazyn celny, nazywany również magazynem czasowego składowania, to rodzaj magazynu, który umożliwia przechowywanie towarów pod nadzorem celnym.

» więcej