Magazyn czasowego składowania

Magazyn celny, nazywany również magazynem czasowego składowania, to rodzaj magazynu, który umożliwia przechowywanie towarów pod nadzorem celnym. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy brakuje dokumentacji potrzebnej do dokonania zgłoszenia celnego lub wypełnienia innych formalności. FORUM Sp. z o.o. oferuje usługi we własnym magazynie czasowego składowania w Białutach 33, 05-870 Błonie.

Na terenie Oddziału Mazowieckiego w Błoniu, FORUM Sp. z o.o. oferuje kompleksowo wyposażony nowoczesny magazyn o całkowitej powierzchni 1000 m2 obejmujący magazyn czasowego składowania podlegający pod nadzór Oddziału Celnego w Pruszkowie.

Zasady działania magazynu czasowego składowania

Magazyn czasowego składowania umożliwia przechowywanie towarów na okres nie dłuższy niż 90 dni. Jest to czas, w którym należy dopełnić wszelkie formalności celne i zgłosić towar do odprawy celnej lub przenieść go do składu celnego. Aby złożyć towar w magazynie czasowego składowania, konieczne jest zgłoszenie go na podstawie deklaracji czasowego składowania DSK. W wyjątkowych sytuacjach można zastąpić deklarację DSK innymi dokumentami, takimi jak deklaracja skrócona, manifest ładunkowy lub inne dokumenty przewozowe.

Podczas przechowywania towarów w magazynie czasowego składowania, właściciel ma do nich dostęp, jednak nie może dokonywać żadnych zmian na towarze, zarówno jeśli chodzi o wgląd, właściwości, jak i opakowanie. W magazynie czasowego składowania można przeprowadzać jedynie te działania, które są niezbędne do dopełnienia formalności celnych.

DSK – co to jest?

Deklaracja Czasowego Składowania, znana jako DSK, to kluczowy dokument w procesie importu i eksportu towarów. Jest wykorzystywana, gdy towary przybywają do portu lub innego punktu wejścia na terytorium kraju, ale jeszcze nie przeszły pełnej odprawy celnej. DSK umożliwia legalne tymczasowe przechowywanie tych towarów w wyznaczonych miejscach, jak magazyny celne, do czasu dopełnienia wszystkich formalności celnych.

Rozumienie znaczenia i roli dokumentu DSK jest istotne dla zapewnienia płynności operacji logistycznych. Dzięki temu dokumentowi, przedsiębiorcy mogą efektywnie planować swoje działania, mając pewność, że ich towary są przechowywane legalnie i bezpiecznie do momentu zakończenia procedur celnych.

Różnice między magazynem czasowego składowania a składem celnym

Choć magazyn czasowego składowania i skład celny są oba miejscami przechowywania towarów, istnieje między nimi kilka istotnych różnic. Główną różnicą jest czas przechowywania towarów. W magazynie czasowego składowania towary można przechowywać maksymalnie przez 90 dni, podczas gdy w składzie celnym towar można składować bezterminowo.

Kolejną ważną różnicą jest zakres czynności, które można wykonywać na przechowywanym towarze. W magazynie czasowego składowania nie wolno wykonywać żadnych operacji naprawczych ani żadnych działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu lub właściwości technicznych towarów. Natomiast w składzie celnym można przeprowadzać procedury naprawcze, takie jak nanoszenie certyfikatu CE, naklejanie etykiet czy uzupełnianie deklaracji zgodności.

Korzyści z korzystania z magazynu celnego

Korzystanie z magazynu celnego ma wiele korzyści. Przede wszystkim daje czas na dopełnienie wszelkich formalności celnych i zgłoszenia towaru. Jeśli brakuje dokumentacji lub występują inne problemy, magazyn czasowego składowania umożliwia przechowywanie towaru, jednocześnie pozwalając na kontynuowanie procesu odprawy celnego.

Dodatkowo, magazyn celny zapewnia bezpieczne przechowywanie towarów pod nadzorem celnym. Właściciel ma dostęp do swoich towarów, jednak nie może ich zmieniać do czasu zakończenia formalności celnych.